Medikko Oy

Aktiivista hyvinvointia –
Active Wellbeing

Vaikuttavat vaativan kuntoutuksen fysioterapiapalvelut sekä laadun ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelut.

Jätä yhteydenottopyyntö

Kumppanisi kuntoutuksessa ja yritystoiminnan kehittämisessä​

Vaativaa kuntoutusta yksilöille
ja laadukasta koulutusta yrityksille

Tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia vaativan kuntoutuksen fysioterapiapalveluja sekä laadun ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluja usean vuosikymmenen kokemuksella.

Yksityisille – Tarjoamme fysioterapiapalveluja vastaanotolla ja kotikäynteinä lääkärin lähetteellä tai akuutilla suoravastaanotolla etä- ja lähipalveluina Oulun ja Oulunkaaren alueella. Fysioterapiapalvelumme perustuu kokonaisvaltaiseen hyvinvointiajatteluun. Toimintamme on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa, yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtevää yksilö- ja ryhmäterapiaa. Omaamme laajan erikoistumisen kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin tukemiseen. Tavoitteenamme on, että asiakas kykenee selviytymään omassa elinympäristössään jokapäiväisen elämän haasteista.

Yrityksille – Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille ja organisaatioille laadun ja liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijapalveluja valtakunnallisesti. Hyödynnämme modernia tieto- ja digitaalitekniikkaa. Olemme osaava ja luotettava kumppani laatujärjestelmien ja liiketoiminnan kehittäjänä, valmentajana ja konsulttina. Meidät tunnetaan ammattitaidosta, osaamisesta ja halusta oppia lisää. Asiantuntijapalvelumme ovat saatavilla valtakunnallisesti lähi- ja etäyhteyksin.

Toimintamme arvot – Toimintamme arvoperusta on ekologinen kuntoutusote sekä green care, jonka keskeisinä periaatteina ovat asiakkaiden tukeminen selviytymään jokapäiväisen elämänsä haasteista, luonnon voimaannuttavien tekijöiden, kestävä kehityksen ja kotimaisuuden näkökulmat huomioiden. Asiakas osallistuu itseään koskevan kuntoutusjakson suunnitteluun ja yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen yhdessä fysioterapeutin kanssa. Toimintaamme ohjaavat Fysioterapia ja Käypä hoito -suositukset, näyttöön perustuvat hyvät käytännöt sekä yrityksen ISO 9001 -laatujärjestelmä.

Medikko Oy - Luotettava Kumppani ja AAA logot

Fysioterapiapalvelut

Vaikuttavat vaativan
kuntoutuksen fysioterapiapalvelut

Fysioterapiapalvelujamme ovat tuki- ja liikuntaelinten, lantionpohjan toimintahäiriöiden, neurologisten, psykiatristen, geriatristen, muisti-, syöpä-, sydän- ja verenkierto- sekä hengityselinten sairauksien ennaltaehkäisy, fysioterapia ja konsultointi. Yksilöllinen valmennuksemme tukee pitkäjänteisesti elintapamuutoksen tavoitteisiin pääsyä. Palvelemme fysioterapia-asiakkaitamme Oulun ja Oulunkaaren alueella.

Asiantuntijapalvelut

Laadun ja liiketoiminnan
kehittämisen asiantuntijapalvelut

Tarjoamme valtakunnallisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrityksille ja järjestöille laatujärjestelmien ja liiketoiminnan kehittämisen koulutuspalveluja, valmennusta, mentorointia, työkaluja sekä konsultointia lähi- tai etäkontakteina. Palvelujamme ovat mm. laadunhallintajärjestelmän luomiseen ja päivittämiseen sekä liiketoiminnan kannattavuuden liittyvät koulutukset ja konsultoinnit.

Potilasasiamiespalvelut

Potilasasiamies­palvelut
potilaittesi ja yrityksesi turvana

Jokaisella luvanvaraisella terveydenhuollon toimintayksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, jonka lakisääteisinä tehtävinä on neuvoa ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä sote-yrittäjän turvaksi. Meillä on potilasasiamiestoiminnasta pitkä kokemus ja toimintaan liittyvä koulutus. Pyydä lisätietoja potilasasiamiessopimuksestamme.

Ajankohtaista

Medikko Oy sosiaalisessa mediassa

Päivitämme Facebook-sivullemme uusia ja ajankohtaisia uutisia toiminnastamme sekä palveluistamme.