Potilasasiamiespalvelut

Potilasasiamies­palvelut
potilaittesi ja yrityksesi turvana

Terveydenhuoltoalan yritysten ja ammatinharjoittajien potilasasiamiespalvelu koko Suomen alueella.

Jätä yhteydenottopyyntö

Potilasasiamiespalvelu

Potilasasiamies tukenasi

Potilasvahinkolaki uudistuu 1.1.2021, jolloin voimaan tulee kolme uutta lakia potilasvakuutuslaki, laki potilasvakuutuskeskuksesta sekä laki liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta.

Jokaisella terveydenhuollon yrityksellä, toimijalla tai ammatinharjoittajalla tulee olla voimassa oleva potilasvakuutus asiakas- ja potilasva-hinkoja varten. Aluehallintoviraston (AVI) tai Valviran myöntämän terveydenhuollon toimintaluvan omaavilla yrityksillä ja ammatinharjoit-tajilla tulee lisäksi olla nimetty potilasasiamies, jonka lakisääteisinä tehtävinä on neuvoa ja antaa tietoa asiakkaille, potilaille ja tervey-denhuollon ammattihenkilöille potilaan asemasta ja oikeuksista.
Potilasasiamies toimii puolueettomana asiakkaan ja / tai potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjän tai ammatinharjoittajan turvaksi. Potilasasiamies auttaa neuvonnan ja tiedottamisen lisäksi myös muistutusten, kantelujen ja erilaisten potilasvahinkoasiakirjojen laatimisessa. Potilasasiamies ei ilmaise mielipiteitä eikä olettamuksia yhteydenottojen kautta tulevien tapauksien terveydenhoidollisiin ratkaisuihin.

Yrityksen velvoitteena on ilmoittaa yhteystiedot nimeämästään ja sopimastaan potilasasiamiehestä Aluehallintovirastolle, asiakkailleen ja potilailleen sekä sopimuskumppaneille. Tieto nimetystä potilasasiamiehestä tulee olla selkeästi esillä yrityksen tai ammatinharjoittajan toimitiloissa ja / tai verkkosivuilla. Lakisääteinen potilasvahinkojen käsittely kuuluu aina Potilasvakuutuskeskukselle, joka pyytää potilasvahinkoilmoituksen perusteella terveydenhuollon yritykseltä tai ammatinharjoittajalta tapahtuneeseen tilanteeseen tarvittavan selvityksen sekä kopiot potilasasiakirjoista.

Yritykselle nimetty potilasasiamies lisää yrityksen luotettavuutta niin luvan omaavilla kuin ammatinharjoittajillakin. Lisäksi uusien aloittavien yritysten tulee huomioida, että Aluehallintoviraston tai Valviran terveydenhuollon toimintaluvan saamiseksi yrityksellä tai ammatinharjoittajalla tulee olla nimetty potilasasiamies.

Potilasasiamiespalvelut 20 vuoden kokemuksella

Tarjoamme potilasasiamiespalveluja valtakunnallisesti terveydenhuoltoalan yrityksille ja ammatinharjoittajille. Meillä on potilasasiamiestoiminnasta yli 20 vuoden kokemus ja omaamme potilasasiamieskoulutuksen ajankohtaisine päivityksineen. Laadimme potilasasiamiessopimuksen yhteydessä sopimusyritykselle tai ammatinharjoittajalle tarvittavat esillä pidettävät asiakirjat ja tiedotteet valmiiksi. Potilasasiamiespalvelujemme käyttäjiä ovat erityisesti kuntoutusalan yritykset kuten fysioterapia-, toimintaterapia-, puheterapia- ja psykoterapiayritykset.

Toivomme niin asiakkaiden / potilaiden kuin yrityksen henkilökunnan yhteydenottoa potilasasiamieheen matalan kynnyksen periaatteella jo ongelmatilanteen varhaisessa vaiheessa puhelimitse tai sähköpostitse ohjausta ja neuvontaa varten. Suosittelemme alussa asiakkaan / potilaan ja yrityksen terveydenhuollosta vastaavan johtajan yhteistä keskustelua tilanteesta ennen muistutuksen, kantelun tai vahinkokorvausten laatimista. Tarvittaessa sovimme henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Ota yhteyttä ja pyydä lisätietoja potilasasiamiessopimuksesta kanssamme.