Fysioterapiapalvelut

Vaikuttavat vaativan kuntoutuksen fysioterapia­palvelut

Fysioterapia on tarpeen silloin, kun yksilön liikkumis- ja toimintakyky ovat tai saattavat olla uhattuina.

Jätä yhteydenottopyyntö

Fysioterapia

Fysioterapia edistää aktiivisuutta,
toimintakykyä ja elämänlaatua

Fysioterapialla edistämme asiakkaan aktiivisuutta kehittämällä, ylläpitämällä ja palauttamalla terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuväline- ja kodinmuutostyöpalvelut. Suosittelemme akuuttitilanteissa yhteydenottoa suoravastaanotollemme.

Fysioterapian erikoisosaamistamme ovat lymfaterapia, allasterapia, sydänfysioterapia, psykofyysinen fysioterapia, painonhallinta- ja elintapavalmennus, lantionpohjan fysioterapia, seksuaalineuvonta, muistikuntoutus, kipuhoidot, sähköärsytys, akupunktio, neuraalikudoksen mobilisointi, manuaalinen terapia, hieronta, erikoiskäsittelyt ja MDT-terapia sekä ryhmävalmennus 6-10 henkilön pienryhmissä.

Tarjoamme vaativan kuntoutuksen fysioterapiapalveluja Oulun ja Oulunkaaren alueella.

Ajanvaraus 0400 681 433

Medikko Oy - Suorafysio logo

Fysioterapian hinnasto

– Fysioterapia 45 min 60,00 €
– Fysioterapia 60 min 69,90 €

– Kotikäyntilisä matkan pituuden perusteella (20-100%).
– Kelan sv-korvaus lääkärin lähetteellä 8,00 euroa/60min ja 6,00 euroa/45 min.
– Kotikäynneistä lääkärin lähetteellä korotettu sv-korvaus.

Lymfaterapia

Lymfaterapialla apua turvotuksiin

Lymfaterapia on vaikuttava menetelmä tapaturmavammojen ja leikkaustoimenpiteitten jälkitilojen sekä syöpäsairauksien (hoitojen) ym. turvotuksien hoidossa. Lymfaterapian otetekniikka on kevyttä ja tasaisin rytmein toistuvaa noudattaen imusuonten omaa supistusmekaniikkaa. Lymfaterapia perustuu turvotuksen syyn selvittämiseen, koska turvotus on seurausta imusuoniston vajaatoiminnasta eli alentuneesta kyvystä poistaa kudokselle kuuluva kuorma.

Lymfahoidon kokonaisuus (LYKO) -terapian 1. vaihe on turvotuksen vähentäminen riittävän tiheällä manuaalisella lymfaterapialla 3-5 kertaa viikossa. Manuaalisen käsittelyn lisäksi lymfaterapeutti sitoo vähäelastisilla kompressiosidoksilla hoidettavan kohdan tai raajan, ohjaa asiakkaalle liikeharjoitteet ja kotihoidon. 2. vaiheeseen kuuluu ihonhoito tilanteen säilyttämiseksi käyttäen lääkinnällisiä kompressiotuotteita. Asiakas jatkaa omatoimisesti ihonhoitoa, liikuntaa, ennaltaehkäisyä sekä kompressiotuotteiden käyttöä. Tarvittaessa manuaalinen lymfaterapia tai Lyko -jakso uusitaan. Yksilöllisten mittatilauspainetekstiilien uusimisessa on syytä käydä puolivuosittain lymfaterapeutilla, jolloin turvotusta ja yksilöllisesti tilattavan tuotteen sopivuutta voidaan arvioida uudelleen.

Lymfaterapia on myös ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, jolloin vastaanotolle voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

Ajanvaraus 0400 681 433

Lymfaterapian hinnasto

– Lymfaterapia 45 min 60,00 €
– Lymfaterapia 60 min 69,90 €
– Kotikäyntilisä matkan pituuden perusteella (20-100%).

HUOM! Lymfaterapiassa käytettävät tarvikkeet kuten sidokset ym. veloitetaan erikseen.

Muut terapiapalvelut

Erityisosaamisesta elämänlaatua

Akupunktio

Akupunktion tavoitteena on palauttaa terveyttä ja hyvinvointia pistämällä teräksisiä akupunktioneuloja akupunktiopisteisiin. Neuloilla ärsytetään akupunktiopisteissä olevia hermopäätteitä, jotka lähettävät sähköisiä impulsseja selkäytimen kautta aivojen alaosien keskuksiin, josta ne edelleen siirtyvät toimintavajeisille/sairaille alueille. Akupainantaa voidaan tehdä myös sormin.

Tyypillisiä akupunktiolla hoidettavia ja hyvän hoitovasteen akupunktiolla antavia vaivoja ovat päänsärky, migreeni, kiputilat, säryt, unettomuus, stressi, masentuneisuus, allergia, astma, ahdistuneisuus ja paniikkihäiriöt. Myös tupakoinnin vieroitus- ja riippuvuusoireissa on saatu akupunktiolla lievä vaikuttavuus.

Muistikuntoutus

Muistikuntoutuksen perustana on muistihäiriöisen monivaiheinen tutkiminen, joka sisältää asiakkaan sekä läheisten tarkan haastattelun asiakkaan aikaisemmasta suoriutumisesta, liikunta- ja toimintakyvystä, terveydentilasta, lääkityksestä, aivojen toimintaa heikentävistä tekijöistä ja mm. päihteiden käytöstä. Ensioireet, oirekuvan kehittyminen ja eteneminen selittävät muistiongelmien syitä. Läheisten arkiympäristön havainnot muistihäiriöistä ovat keskeisiä muistikuntoutuksessa.

Lääketieteelliset tutkimukset ja oikea asenne aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja muistikuntoutukseen mahdollistavat muistihäiriöiselle varhaisen oikea-aikaisen tuen, hoidon, muistikuntoutuksen ja muiden tarvittavien palvelujen suunnittelun ja tarjonnan. Muistikuntoutusmenetelmät (liiketerapia, luovat harjoitukset, luontolähtöisyys, kätten toiminnot, aivotreeni, musiikki ym.) nousevat asiakkaan tarpeesta ja tilanteesta, muistiongelmien tasosta sekä mahdollisten liitännäissairauksien tuomista ongelmista. Muistikuntoutusta voidaan toteuttaa elämän loppuun saakka elämänlaatua parantavin menetelmin.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tavoitteellista ja suunnitelmallista koulutetun seksuaalineuvojan ammattityötä yksilö-, pari- tai pienryhmäohjauksessa. Seksuaalineuvontaa voidaan toteuttaa myös osana esim. yksilöllisessä psykofyysisessä tai lantionpohjan fysioterapiassa.